СБС България

Развива дейност в подпомагане и насърчаване на изучаването на Библията. Стратегически партньор на сдружение ХАРТА при работа с хора, заинтересувани да вникнат в учението на Светото Писание и да го приложат в живота си.