Християнско изкуство или християнство в изкуството? Среща четвърта: музика

Християнско изкуство или християнство в изкуството? Среща четвърта: музика Тодор Велчев 24 март, 2024 - 18:13
Кога
Къде
книжарница „Верен“, пл. „П. Р. Славейков“ №1

Сдружение ХАРТА, Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово „Емпирей“ и книжарница „Верен“ ви канят на четвъртата среща от поредицата Християнско изкуство или християнство в изкуството?:

Музика

Дискусия: Кристиян Калоянов (кларинетист), Преслав Стоянов (китарист, композитор и преподавател), Янко Маринов (органист и византолог)
Модератор: Тодор Велчев (сдр. ХАРТА)

Изкуството в неговото многообразие е тясно обвързано с историята на християнството и практиката на Църквата. Големите културни преобразования през последните векове доведоха обаче до много инициативи и дебати за преосмисляне на ролята на изкуството в обществото и дори за самото му предефиниране. Това неминуемо се отразява и на разбиранията за „християнско изкуство“. Какво трябва да разбираме днес под това понятие и дали то все още е легитимно? Дали става дума за изкуство за тясноцърковна употреба? Или за изкуство, представящо християнския светоглед? Или пък за изкуство, повдигащо важни за християните теми – без значение какъв е светогледът на самия творец? Опитваме се да вникнем в тези сложни въпроси в поредица от дискусии, въз основа на конкретни примери от литературата, изобразителното изкуство, музиката и киното.

Наричаме нашите дискусии „срещи", защото не искаме да теоретизираме, нито да даваме предписания как и какво трябва да се пише, рисува или музицира. Каним професионалисти в дадения жанр, даваме им микрофона, подтикваме ги към диалог помежду им и насърчаваме и публиката да се включва.

В четвъртата ни среща ще се потопим в музикалното изкуство, в три главни аспекта:

  • Музиката в историята: от „ниско“ към „високо“ изкуство
  • Музиката, която „възвисява душата“
  • Църковната употреба на музиката