Димитър Спасов

Димитър Спасов е роден през 1971 г. Завършил е философия в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2006 г. е член на редколегията на списание Християнство и култура. Член на настоятелството на Енорийския център към храм „Покров Богородичен“, София. Редактор в интернет портала Двери на Православието.