Калин Михайлов

Доц. д-р Калин Михайлов е роден през 1966 г. в София. Литературовед, есеист и поет. Преподава история на западноевропейската литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгите „Стихотворения“ (1991), „Тихи трипове“ (1998), „Мориак и Бернанос: два романни свята между насилието и любовта“ (2006) и на множество статии в литературната и нелитературна периодика. Водил е рубриката „Християнството в литературата“ на сп. „Християнство и култура“. През 2007 г. излиза стихосбирката му „Пролята за теб“, а в областта на литерурната критика могат да бъдат отбелязани статиите му: „К. С. Луис – да намериш своето истинско аз“ – кратко изследване върху художественото творчество на английския писател литературовед К. С. Луис (1898–1963); „Поезията на архимандрит Серафим Алексиев“ и „Жан Валжан и силата на приемащата любов“. Специализирал е по темата „Вяра и литература“ във Фрибург (Швейцария) през 1993–1994 г. и в Пасау (Герания) през 2002–2003 г. Член-съосновател на „Академичния кръг по сравнително литературознание“. Лектор по български език и култура в Университета на Саарланд Германия в периода 2012–2014 г.

Участник в дискусиите от поредицата „Липсващото звено“.

Прояви с участието на Калин Михайлов

2020

2019

2018

2017

2016