Мариан Томов

Мариан Томов е реставратор и графичен дизайнер. Завършил е графичен дизайн в художествената гимназия в Ниш, печатна графика в Художествената академия в Белград и реставрация в Националната художествена академия, София. Работил е като реставратор в Истанбул към Вселенската патриаршия, Света Гора Атон и Солун; като арт-директор в няколко рекламни агенции. Понастощем е координатор програми „Култура и изкуство“ в Американска фондация за България.

Православен християнин е от 1997 г. след задълбочено изучаване на Дзен-будизма.

Списание harta-bg.info публикува неговата статия „Света Богородица – иконографски сюжет през вековете“.