Ричард Кархарт

Ричард Кархарт (Richard Carhart) е доктор по теоретична физика от Университета на Уисконсин, САЩ, и бил професор по физика в Университета на Илинойс, Чикаго, САЩ в продължение на 35 години. Особен интерес проявява към научната апологетика поради собствената му нужда да съчетае в една цялост библейски обоснована вяра и научните открития, противопоставяйки се на преобладаващите светогледи. Той е основател и координатор на Европейската научна мрежа (European Scientific Network), към European Leadership Forum, и изнася лекции в различни страни по света, използвайки научната апологетика.

Прояви с участието на Ричард Кархарт