Предаване „Благовестие“ по Програма „Хр. Ботев“ на БНР

водещ: Ана-Мария Кръстева

Прояви с партньорството на Предаване „Благовестие“ по Програма „Хр. Ботев“ на БНР