ЕБЦ — Русе

Евангелска баптистка църква — Русе е член на Съюза на евангелските баптистки църкви (СЕБЦ) в България.

Прояви с партньорството на ЕБЦ — Русе