Дневен ред на конференцията

 


Съгласно представителното проучване на европейския социологически институт "Евробарометър", българите се чувстват най-нещастни в сравнение с всички останали европейски народи. Немалка част от тях вижда бъдещето си в още по-мрачни тонове. Обществото ни е раздирано от пороци и от тежки личностни и социални проблеми. Преобладава усещането за някаква обреченост, за непобедимост на злото. Има ли лек за това болестно състояние? Ще се опитаме да поставим философската основа на проблема за злото и страданието и да се вгледаме в житейските му измерения, като дадем думата на хора със знания, опит и идеи.
 
 

д-р Брус Литъл, професор по философия на религията в Югоизточната баптистка богословска семинария (САЩ) и изследовател в L. Russ Bush Center for Faith and Culture
"Произход и същност на злото".

Резюме: Реалността на злото и страданието в света повдига няколко сериозни въпроса: “Защо има зло в света, ако той е сътворен от всеблаг и всемогъщ Бог?”, “Ако Бог съществува, защо допуска ужасни злини, които продължават да се ширят около нас?” и “Защо невинните често страдат най-много?” Тези въпроси отразяват стоновете на човешкото сърце и трябва да получат своя отговор, за да намерим някакъв смисъл в света, в който живеем. Докладът предлага светогледна рамка, в която такъв отговор може да бъде даден – без да се подценява злото или да се отрича съществуването на Бога.

 
д-р Николай Михайлов, психиатър, депутат от ДСБ
"Зло и политика"

Анатолий Черни, студент във Висшия евангелски богословски институт, София
"Образът на злото в медиите"

 
- отец Марио Йонов, свещеник към Александровска болница, София
- Представител на Рехабилитационния център за наркозависими "Рето"
 

     
       
       
  Сдружение ХАРТА има за цел да провокира и води разумен диалог
в съвременното българско общество за същността и значението на
християнството; да представя аргументирана християнска позиция по
всички значими въпроси от обществен интерес и да допринася за
изграждане на християнски ценности и светоглед сред мислещите и
активни българи. Нашата визия и цели са изложени накратко тук:

http://harta-bg.info/ourharta.php
Нашето електронно списание можете да четете на адрес:

http://harta-bg.info

Към списанието функционира и форум, в който можете да се
включите след регистрация:

http://harta-bg.info/forum

      <За контакти-email>
 
Всички текстове и визуални материлиали използвани в тази уеб страница са обект на авторско право и не могат да бъдат репродуцирани или използвани по какъвто и да е начин в други печатни и електронни медии, без изричното съгласие на сдружение ХАРТА.
C 2007 ХАРТА. Всички права запазени.