сдружение за християнска апологетика
Какъв Иисус откриваме
под пластовете
на времето?
Вярата на ранните християни и историческите факти
лекция - дискусия на 17 септември
от 19 до 21 часа
в Регионален археологически музей Пловдив
Сдружение ХАРТА със съдействието на Регионален археологически музей Пловдив организира публичната лекция и дискусия с двама учени-изследователи в областта на древните езици и библейските документи.
Ще имате възможност да чуете д-р Мартин Хайде от Университета в Марбург, Германия и Питър С. Уйлямс от Gimlekollen School of Journalism and Communication, Норвегия.

Събитието е част от официаната програма на Нощ на музеите и галериите - Пловдив, 2011.

Резюме на лекцията-дискусия

Актуалност на темата:

Интересът към древната история винаги е бил голям, но археологическите открития през последното столетие и множеството създадени документални и игрални филми го повишиха изключително. Успоредно с това се увеличи броят на изследванията за възникването и разпространението на християнството през късната Античност. Дълго забулена в тайнствен мрак и спекулации, тази тема придоби научен характер. Съвременната историография вече може да отговори много по-уверено на въпроси като: “Кой е бил Иисус? Какво знаем за живота Му? Какво всъщност е било Неговото учение и има ли аналог сред другите древни философски системи? В какво са вярвали първите Му последователи?”

Двама изявени лектори ще се занимаят с тези въпроси и ще проведат дискусия по тях с публиката на “Нощта на музеите”, Пловдив 2011.

Анотация на лекцията:

Лекцията ще протече в две части. В първата част д-р Мартин Хайде ще се занимае с достоверността на събитията, описани в Новия Завет. В съгласие ли са библейските ръкописи с другите източници за древната история? Как възникването на християнството се вписва сред събитията от I век? Не става ли дума за по-късни легенди, които са били “пришити” към разкази от/за действителни лица?

Във втората част Питър С. Уилямс ще обсъди оригиналността и съдържанието на ключовите християнски идеи и догми. Уникални ли са те? Съществували ли са още в I век и в какъв вид? Дали нямат основание твърденията на Дан Браун и други автори, че християнството такова, каквото го познаваме, е резултат от решенията на църковни събори от IV век?

Лекцията и предвидената след нея дискусия са подходящи за всеки, който се вълнува от светогледни и духовни въпроси, и желае да стигне самостоятелно до отговорите им, в светлината на историческите знания, с които разполагаме.