<HARTA association>
<harta-bg.info>
<електронно списание за христичнска а пологетика www.harta-bg.info>
 
Начало За лектора За организаторите Записи и материали
 
Д-р Питър Уилямс,
  водещ учен
    в изследването на
    Стария и
    Новия завети
  ще бъде в България
  от 3 до 12 април, 2010 г.
 

По покана на сдружение ХАРТА и със съдействието на негови партньори, в периода от 3 до 12 април в София и Варна ще гостува световноизвестният библеист д-р Питър Уилямс. Той ще изнесе серия от публични лекции, ще проведе срещи с богослови и ще участва в академичен симпозиум в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Питър Дж. Уилямс е директор на центъра за библейски изследвания „Тиндейл Хаус“ в Кеймбридж, Англия, и почетен старши преподавател по библеистика в Абърдийнския университет, Шотландия. Специалист е в изследването на Стария и Новия Завети.

  Програма
 

ВАРНА

ПОНЕДЕЛНИК, 5 Април

18:00 ч., II Евангелска Баптистка Църква (бул. Сливница 98/100), Апологетична лекция на тема:

„Автентичност на текста и историческа достоверност на Евангелията“

ВТОРНИК, 6 Април

18:30 – 20:30 ч., Пленарна зала, Община Варна, Лекция за широка публика на тема:

„Библията – сбор от легенди или сборник от исторически документи?“

РЕЗЮМЕ: Мнозинството съвременни изследователи са твърде скептични по отношение на Библията като източник на историческа информация. Тази лекция представя аргументи, че всъщност Библията е много по-ценен исторически източник, отколкото обикновено се смята. Ще покажем, че като историческа летопис Старият Завет превъзхожда летописите на околните древни страни, тъй като: 1) историческата информация, която днес учените приемат за достоверна, има за свой първоизточник тъкмо Стария Завет; и 2) старозаветните документи ясно отразяват познания за обстоятелства, близки до описаните събития. Що се отнася до Новия Завет, ще разгледаме конкретни доказателства, че неговите автори са били запознати с времето и мястото на събитията, които описват, а също защо би било много трудно техните истории да са просто измислени.

 

СОФИЯ

СРЯДА, 7 Април

18:30 ч., Аудитория 103, Американски Университет – клон София, Студентски град (до зала „Христо Ботев“), Лекция за широка публика на тема:

„Библията – сбор от легенди или сборник от исторически документи?“

РЕЗЮМЕ: Мнозинството съвременни изследователи са твърде скептични по отношение на Библията като източник на историческа информация. Тази лекция представя аргументи, че всъщност Библията е много по-ценен исторически източник, отколкото обикновено се смята. Ще покажем, че като историческа летопис Старият Завет превъзхожда летописите на околните древни страни, тъй като: 1) историческата информация, която днес учените приемат за достоверна, има за свой първоизточник тъкмо Стария Завет; и 2) старозаветните документи ясно отразяват познания за обстоятелства, близки до описаните събития. Що се отнася до Новия Завет, ще разгледаме конкретни доказателства, че неговите автори са били запознати с времето и мястото на събитията, които описват, а също защо би било много трудно техните истории да са просто измислени.

ЧЕТВЪРТЪК, 8 Април

19:00 – 21:00 ч., Първа Евангелска църква (ул. Солунска 49), Апологетична лекция на тема:

„Автентичност на текста и историческа достоверност на Евангелията“

ПЕТЪК, 9 Април

9:00 ч., Заседателна зала 1, СУ „Св. Климент Охриски“, Ректорат, Минисимпозиум под наслов:

„Библията – сбор от легенди или сборник от исторически документи?“

Програма:

*09:00 – 09:15* Откриване
*09:15 – 10:15* Лекция

„Основават ли се Евангелията на свидетелствата на очевидци?“ – Д-р Питър Уилямс

РЕЗЮМЕ: Очевидците на дадени събития са добре запознати с времето и мястото, а достоверността на техния разказ се засвидетелства от отбелязването на подробности относно архитектурата, селското стопанство, данъчното облагане, социалното разслояване, лични имена, имена на местности, географски разстояния и др. Ще подложим Евангелията на този тест и ще видим, че съответните познания на техните автори са на много високо ниво. Въз основа на работата на Ричард Бокам ще се убедим, че Евангелията съдържат такива типове лични имена, каквито бихме очаквали, ако те се основаваха на показанията на очевидци. Ще разгледаме как същите аргументи биха могли да се разширят по отношение на имената на местности. Ще бъдат приведени и доводи, че е трудно да се оправдае становището, че евангелските автори са имали познания за времето и мястото на събитията, но по някакъв начин са изкривили посланието на Иисус Христос.

*10:15 – 10:45* Дискусионен панел / Q&A
*10:45 – 11:15* Кафе-пауза
*11:15 – 12:15* Лекция

„Разполагаме ли с точния текст на Новия Завет?“ – Д-р Питър Уилямс

РЕЗЮМЕ: Ще разгледаме някои аргументи за точността на новозаветния текст, особено във връзка с дебата с Барт Д. Ерман и с неговата теза за изкривяване на Писанието от страна на ортодоксалното християнство, отразена в популярната му книга /Misquoting Jesus/. Ще покажем, че доводите му на популярно ниво често се основават на погрешно разбиране на християнските възгледи за Новия Завет и че риториката му преувеличава неточностите в новозаветния текст. Ще видим също, че аргументът за изкривяване на Писанието от страна на ортодоксалното християнство не притежава последователна методология и не се основава на каквото и да е систематично изучаване на ръкописите.

*12:15 – 13:00* Дискусионен панел / Q&A
*13:00 – 13:15* Закриване

 

 
Начало За лектора За организаторите Записи и материали
 
 
 

Всички текстове и визуални материали, използвани в тази уеб страница са обект на авторското право и не могат да бъдат възпроизвеждани или използвани по какъвто и да е начин в други печатни и електронни медии, без изричното съгласие на сдружение ХАРТА.

All materials on this site are protected by copyright laws. Any reproduction of these works (printed or electronic) without written consent from HARTA association is prohibited and will be punished according to the laws.