"Дотам и обратно или пътешествията на един съвременник през източната духовност и християнството"

 

Елис Потър - биография

За организаторите
Записи от лекцията
 
 

 

 

На  23 януари 2008 г.  сдружение ХАРТА организира публична лекция-среща с Елис Потър, бивш дзен-будистки монах, понастоящем лектор в областите музика, изобразително изкуство, филми, философия и богословие.

Място:  София, Дом на Федерацията на научно-техническите съюзи в България 
(бивш Дом на техниката), ул. Г.С.Раковски 108 (до ъгъла с ул. Гурко), зала 3, 2 етаж

Час:  18:30 

ВХОД СВОБОДЕН